Ústavné právo

2Sž/28/2011

Vydáno: 22.09.2017

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJREPUBLIKYNajvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej ačlenov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Ale... Celý článek

Další články

Osobné dôvody žiadosti o azyl

Vydáno: 14.09.2017

ROZSUDOKV MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belkaa z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Ele... Celý článek

Poskytovanie štátnej podpory Slovákom žijúcim v zahraničí

Vydáno: 28.07.2017

Ústavný súd zastáva právny názor,že sťažovateľ ako predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol v čase výkonu tejto funkcie verejným funkcionárom. To, či je konkrétna osoba... Celý článek

Petičné právo sa zaručuje, pričom súčasťou tejto ústavnej garancie je aj povinnosť štátnych a iných orgánov zdržať sa akýchkoľvek zásahov, ktoré by ko

Vydáno: 24.07.2017

Podľa čl. 27 ods. 1 ústavy sa petičné právo zaručuje, pričom súčasťou tejto ústavnej garancie je aj povinnosť štátnych a iných orgánov zdržať sa akýchkoľvek zásahov, ktoré by komuk... Celý článek

Postúpenie pohľadávky v rozpore so zákonom

Vydáno: 06.04.2017

Pripustenie zmeny oprávneného vylučuje aj skutočnosť, že sa nepreukázal prevod práva z exekučného titulu na sťažovateľku. Právo zo zmenky vystavenej ako listinný cenný papier... Celý článekVytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok